các bác giúp em với .pan nay em mù tit ..em tháo hẳn cả chân tai nghe ra mà vẫn hiện chân tai nghe .máy này cắm ra loa nên bị vậy ạ .các bác giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]