nay e nhận con 3gs sóng yếu có 2 hay 3 vạch
đã câu thử sóng thay con lọc... k được
cuỗi cùng thay e pa 2g ok
bác nào pýt ui xin chém nhẹ tay nha hii.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]