như tiêu đề trên mình đã chạy lại pm thay 3 con R gần ic nguồn vẫn bị anh em ktp có giải pháp nào chỉ giup thank ^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]