khách báo máy đang sài thì bị tắc nguồn, mình kẹp nguồn thử thì dòng máy nhít lên tớ số 2 rồi nhút nhít vài cái rồi treo luôn, kết nối với máy tính ko báo gì luôn, có ace nào biết cách trị cho ý kiến xin cảm ơn nhìu.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]