nhận cây 1280 bị mất đèn MH và bàn phím đo đạc thì thấy mất trở chân số 2 từ phải qua,nghĩ bị đứt mạch nên câu mạch theo bài viết của anh Phú :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vẫn không đc,đo vẫn không có trở ,nghi ngờ vào IC mà không có sơ đồ.ae ai biết đường đi của nó HD em với ạn
thabk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]