như tiêu đề có hai máy đang bị tình trạng như nhau không nhận sim 2....sim 1 hoạt động ok,,,ae kythuatphone có sơ đồ giúp mình pan này với...thank all ae!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]