tưa các đại huynh em bận sửa quán hôn nay mới tàm tạm ít theo dõi temw ko biết thời điểm này có hạ cấp được 8.3 xuống 8.2 không các bác của em là iphone 5g


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]