Nhờ anh em giúp em con nokia n101 bị an nguồn ạ
Máy không lắp thẻ nhớ thì không sao ạ nhưng cứ lắp thẻ nhớ vào phần nghe nhạc là kim dòng treo 1a không về hết ngay cả khi đã tắt nhạc , tháo thẻ nhớ ra mới hết ạ.
Nhưng ngặt 1 điều là cắm thẻ nhớ vào mà ko nghe nhạc thì không bị ăn nguồn ạ .
Nhờ toàn thể anh em nghiên cứu và giúp đỡ ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]