như tiêu đề chên e có nhận cây note 2 hàn quốc không vào được camera máy báo chinh sách bảo mật hạn chế ,e đã reset máy nhnưng không hết ,xin mọi người cho ý kiến giúp đỡ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]