Do nhu cầu cần lấy bộ 3 hay làm việc gì đó tôi không biết lý do

Cũng không có gì là khó khăn cả chỉ chịu khó để ý tý là biết ngay thôi
ace tham khảo hình bên dưới và ace nào còn có ý kiến nào khác cứ post tại topic này cho ace được biết thêm

Hình ảnh ace tham khảo bên dưới main Lumia 520 và Lumia 525
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]