bác nào có file gốc có tiếng việt càng tốt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]