Tình hình là em con lumia 520 main zin chưa làm gí cấm sạc không báo gì cả ae có làm qua xin giúp
Thong tin thêm em đã remove v3310 va câu tắc z3300 rối vẫn không được xin ae giúp dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]