nokia 500 mất sóng ạ......a e đã lm rồi giúp e cứu nó với..tkanhs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]