NHƯ TIÊU ĐỀ CHÊN BÁC NÀO CÓ FILE samsung i9100 ,hàng nội địa china có tiếng việt cho e xin với ak .file việt nam không flash được lỗi đơ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]