máy như tiêu đề ,đã thay đuôi sạc ko hết,thấy ic nguồn dán keo nên chưa đụng tới .mấy anh ai đã làm ok xin giúp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]