Khác với các loại camera quan sát ngoài trời, camera quan sát trong nhà phải có khả năng đáp ứng được không gian nhỏ với các góc quay hẹp, ánh sáng thường yếu, đi dây khó, nhiều phòng với cấu trúc tường khác nhau…

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] được lựa chọn để lắp đặt tại các khu vực địa hình phức tạp khó đi dây từ camera đến các thiết bị quan sát, dùng cho các phòng có hệ thống tường dày và phức tạp, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi dây....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]