nay e lại nhận e nokia 225 rơi nc xấy sạch sẽ
tất cả đêu ok hết mỗi cái bẹnh ve sặc nó báo la ntnay
"Đây k pải la bộ sặc của máy này"
e đã thay máy sặc zin vẫn the ak
các bác giup e vs

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]