E có con 206 hay bị mất nguồn.có lúc bật mãi k lên.để 1 lúc bật lại lên.e flash lại mà k đc. Bác nào. Giup e vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]