EM nhận 2 cấy .
- 1 nokia 520 tình trạng xạc không vào bóa hình chân xạc rất nóng ... đã reset + bỏ ic sạc câu tắt đường xạc ko được . đo đạc thấy mất app 5v xin anh em chỉ dùm .
- 2 lenovo a 369 không nhận 2 sim .đã vs sạch sẻ test app sim đủ . khi lắp sim khay sim rất nóng mong anh em đã gặp chỉ giúp


chân thành cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]