như tiêu đề. xài bih thường lâu lâu bị đơ. đã vệ sinh, gỡ chân sạc, đã gỡ thẻ nhớ. lắc nguồn. cũng k hết. ai gặp qa xin chỉ giáo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]