Như tiêu đề Khách mang đến lắp SIM dùng được 2p tự dưng mất sóng hiện chữ " Dịch vụ bị giới hạn "
Em đã up thử ROM nhưng vẫn bị
Anh em nào đã gặp xin giúp
cám ơn anh em rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]