em nhận con này mất mic,đo vẫn có trở,đã thay mic khác vẫn vậy.mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]