Nhận máy rơi đất liệt cảm ứng

sau 1 ngày cò mò mẫm cũng done

ace chú ý c và R trong hình màu đỏ check cẩn thận nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]