Chia sẽ testpoint lg g flex f340l/f340s/f340k fix softbrick - hard brick - fix treo logo lg no all lg g flex

- QHSUSB_BULK

- QHSUSB 9006

- QHSUSB 9008

- STUCK BOOT LOOP LOGO LG

- NO RECOVERY, NO DOWNLOAD MODE, NO FASTBOOT... NO ALL

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]