MInh nhận của khách 1 cây Lumia 520 bị rớt nước và thấy bảo khách đã mang ra quán ,đã đánh rửa rùi .mang về dùng đc từ trưa đến chiều thì không dùng đc nữa.Mang ra chỗ mình thì mình kẹp dòng lên nguôn MH hiểm thị chữ NOKIA lên cheo ở đó luôn. mình đã đánh rửa lại sì khô lại tất cả ko đc, cho vào chạy phần mềm vẫn không đc.sau mình tháo hết lồng máy ra đánh rửa lại phát nữa MH giờ đen luôn không hiểm thị nữa .lúc máy cheo chữ NOKIA và tháo lồng đánh rửa MH đen thui mình cũng thử hết MH nhưng not OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]