Format xong tịt :( anh em có xin Read giúp em với!
File Flash qua Tool hoặc Volcano đều được !
Cảm ơn các bác nhiều ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]