Em có key IP 4 restore gặp lỗi 4005 vẫn chưa có giải pháp nào.Mọi người giúp em với.Hiện tại bây giờ treo cáp đĩa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]