Nhận tình trạng máy khách đang xài mất nguồn, kẹp nguồn vào thì kim treo gần 0,1 nếu tháo con điện trở ngay đường BSI ra thì kim hết treo và mở nguồn thì có dao động r kim rớt, kiểu như mất đường BSI vậy. Mong ae ai làm qua r thì xin chỉ giáo giúp ^^. Tks ae đã quan tâm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]