Em vừa nhận của khách con sam sung galaxy i9003, máy bị bệnh lạ là chỉ xem được video và chụp ảnh trong vòng 1 khoảng thời gian nhất định ( 1tiếng đồng hồ) sau đó muốn 2 ứng dụng trên làm việc thì phải tắt máy đi và khởi động lại, em đã khôi phục cài đặt gốc bằng cách bấm *2767*3855# nhưng sau đó 1 tiếng thì bệnh đâu vẫn đóng đấy.Các pro đi trước làm ơn chỉ giúp cách khắc phục bệnh này ạ xin cảm ơn trước nhiều nhiều.

bài viết sai Box . Đã di chuyển


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]