ae cho giải pháp x2-01 lắp sim sập nguồn, tháo sim ra gọi 112 sập nguồn. đã thay ic công suất mà vẫn chưa được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]