Nhận khách em máy chạy tiếng việt mà căng quá, mò mãi vẫn chưa root được cho em nó để Việt hóa, ace nào đã làm qua xin hướng dẫn và chia sẻ cho em với ạ, e cám ơn nhiều, chúc mọi người hp sức khỏe

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]