Em nhận cây C2-00 kẹp nguồn chưa bấm nguồn đã sáng đèn. Máy vẫn dùng bình thường, chỉ là đèn không tắt nên nhanh hết pin. Em đã làm phần mềm nhưng vẫn thế, phần cứng chưa làm gì cả nên hỏi các bác đã qua pan này xin chỉ giúp em với. Thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]