Em không có sơ đồ nên chẳng biết đường nguồn nó đi như thế nào. Bác nào làm qua rồi xin giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]