N300 của e bị đứt ckân điện trở L6100 rồi pkải làm sao đây mấy anh giúp e với
có cách câu dây nào không mấy anh chỉ e với, e mới vào nghề nên không có kjnh ngkjệm
cảm ơn mấy a nkiều[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]