Như tiêu đề anh em nào gặp qua pan này rồi xin chỉ giáo.Em đã thay socket,tụ quanh socket,thay màn zin,chạy pm vẫn như vậy
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]