Tình hình là em mới nhận được em 107 mất loa.Đã đo theo hình này vẫn ok nhưng không có.Ai từng gặp qua chỉ em với ah.Thankss
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]