Em mới nhận được 1 cây X2-02 cắm sạc báo vào pin nhưng được 5 giây báo "pin chưa được sạc đầy" rồi lại báo đang sạc . Cứ thế lập đi lập lại.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]