Nhận máy rớt nước, bị cấu hình tai nghe

kn là vệ sinh tai nghe,kẹp kẹp k đ

trên google có a thay con 6 chân done, thay k đ

lọ mọ đục ic audio thay mới done

bận quá k nhớ chụp main,ráp trả mới nhớ chụp lại hình fix ok

ace thông cảm
p/s: ic audio mã: wcd....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]