E nhận cây glaxy y cứ dùng được tý lại mất nguồn.các bac giúp e tý với ạ.e cám ơn nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]