Chú này ver 4.4.2 anh em root cẩn thận nhe, root ok xong bị treo logo, nếu nhận máy unlock thì múc bằng ACC nhanh lẹ & an toàn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]