mình dang sài win7, cài nokia suite dể chạy cho dòng lumia, nhung cài xong ko thấy icon dâu cã, vào ồ c củng ko thấy, xin anh em ai làm qua rùi xin giúp em một tay
Chú ý : đã trên 150 bài viết vẫn vi phạm nội quy nếu vẫn tái phạm BQT sẽ xử lý theo nội quy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]