Máy có tiền sử rơi nước.đả thay 2 màn vẫn trắng,thay socket,tesd ap 1.8 va 2.8 vẫn not ok.làm mãi không được .nhờ anh em giúp đở.thasnk all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]