như tiêu đề bác nào có file F160L up bằng Octopus cho em xin hoặc cho em xin địa chỉ để em dowload thì càng tốt
em tìm trên mạng chỉ thấy file KDZ mà file dạng này thì không thể up bằng Octopus được mong các bác chỉ giúp . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]