như tiêu đề ae nào có tool root androi 4.4.2 china giúp mình với nhận máy nạp tiếng kinh mà ko root được em nó cần giúp cần giúp thank ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]