em đang có con GT-9260 mang từ nước ngoài không có tiếng việt ,tim mái chẳng tháy rom tiếng việt anh chị em ai có up file giúp em với em xin cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]