Dùng itools hoặc ifunbox hoặc ứng dụng có tính năng tương tự.
Truy cập đường dẫn: var/mobile/Library/Caches/com.apple.Accounts/.

Mở Cache.db = notepad hoặc worldpad hoặc notepad++ .v.v.v.
P/S: Anh/em nào biết rồi xin đừng gạch đá.
Anh/em nào mất máy cũng đừng ném boom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]