Máy bị mã bảo vệ nạp file này vô bị treo màn hình ngược LV8_6531_QQVGA_32X32_V04.pac. Anh em nào có file khác dạng đuôi Pac cho mình xin.Cám ơn nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]