nhận làm audio.đục audio ra dính bệnh này.bài học chia sẻ cho ae lần sau gặp làm cho nhanh.ae nào biết rồi thì bỏ qua :D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]