ae giúp đỡ,máy nhận cuộc gọi thì không sao,cứ gọi đi là tắt nguồn rồi tự khởi động lại,sóng vi vu,PA chuẩn,ae giúp đỡ,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]