Ai có rom backup vt V8505 có 3g thì up cho e.. e có con V8505 up các loại rom.. có 3g nhưng không vào được mạng thank!! all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]